Продукти за морската индустрия:

Корабни дневници

Предлагаме печат на корабни дневници подходящи за кораби под български флаг и за кораби под чуждестранен флаг. Дневниците отговарят на изискванията на българския корабен регистър, и са двуезични – български и английски език. Всеки дневник е с твръди корици, прошнурован и с номерирани страници. При желание, можем да поставим логото на фирмата Ви върху кориците на дневниците.

Част от дневниците които предлагаме:
Корабен дневник / Deck Log Book
Машинен дневник / Engine Log Book
Радио дневник / Radio Log Book
Маневрен дневник / Bell Log Book
Дневник за баластни операции / Ballast Water Record Book

IMO signs

Предлагаме печат на знаци и символи съгласно Международната морска организация. Знаците могат да бъдат напечатани върху обикновено фолио или фотолуминесценто фолио, за да се виждат в тъмното. Работим с кодове по IMPA и IMO, като може да поръчате и по код на стикера от нашия каталог.