ОПИК 2014-2020

              ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 На 20 август 2020 г. – фирма „Ритон-Р” ЕООД стартира изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства