Подзаглавие за раздела

За нас

Подзаглавие за раздела

Последните новости

ОПИК 2014-2020

              ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 На 20 август 2020 г. – фирма „Ритон-Р” ЕООД стартира изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства …

Успешно реализиран Европроект

В периода Септември 2016 г. – Ноември 2017 г. фирма „РИТОН-Р” ЕООД успешно реализира проект с наименование „Създаване на нови работни места в Ритон-Р ЕООД – град Варна”, с продължителност …

Проект по програма „Ново работно място 2015“

Повече информация за проекта : РИТОН-Р ЕООД стартира изпълнението на проект с наименование „Създаване на нови работни места в Ритон-Р ЕООД – град Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца. …