ОПИК 2014-2020

             
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020
На 20 август 2020 г. - фирма „Ритон-Р” ЕООД стартира изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”,         договор № BG16RFOP002-2.073-8896-C01.
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Очаквани резултати: създадени условия за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност на проекта - 10 000,00 лева
Размер на европейското финансиране: 85 %
Размер на националното финансиране: 15 %

Период на изпълнение: 20.08.2020 - 20.11.2020 г.
 
Date/time:
Categories: Блог

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.