Успешно реализиран Европроект

Проект

В периода Септември 2016 г. – Ноември 2017 г. фирма „РИТОН-Р” ЕООД успешно реализира проект с наименование „Създаване на нови работни места в Ритон-Р ЕООД – град Варна”, с продължителност от 15 месеца.

Финансирането на проекта е осигурено от Европейския социален фонд посредством схема „Ново
работно място 2015”.

Дейностите бяха насочени към създаване на устойчива заетост на 4 безработни и неактивни лица.

Фирмата ще продължи да поддържа дълготрайно заетостта на 2 от наетите безработни и неактивни лица за период минимум от 12 месеца.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

  • Осигурена заетост на 4 безработни и неактивни в условията на утвърждаване и разширяване на пазарните позиции;
  • Даден приоритет на наемането на лица от най-уязвимите групи на пазара на труда;
  • Осигурено материално-техническото обзепечаване на дейността на компанията във връзка с разкритите нови работни места;
  • Създадени условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните
    и финансовите ресурси.

Обща стойност на проекта: 60 644,84 лева, от които 85 % (51 548,11 лева) – европейско
съфинансиране и 15 % (9 096,73 лева) – национално съфинансиране.

Date/time:
Categories: Блог

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.